Adventski koncert u Splitu i Omišu

Adventski koncert u Splitu i Omišu

Dramski studio Ilirik Vas poziva na adventski koncert Antonije Škorput i Maje Ćorić:

- Split, Katedrala Sv. Duje, 16.12.2016. u 18,30 sati,

- Omiš, Trg Stjepana Radića, 17.12.2016., u 16,30 sati

Program:

1. Fillipo Gragnani: Sonata op.8, br.2

Allegro, Adagio, Polacca: Allegretto

2. Boris Papandopulo: Tri dijaloga

3. Mario Nardelli: Contradanza, Il Saltarello (Lindo)

4. Maximo D. Pujol: San Telmo

i dr.