Kultura

Peter Brook: Posvećeni teatar

peter brookPeter Brook: Posvećeni teatar 

Zovem ga Posvećeni teatar zbog kratkoće, no mogao bi se zvati i Teatar Nevidljivoga – Učinjenoga – Vidljivim: ideja o pozornici kao mjestu gdje se može pojaviti nevidljivo uvelike utječe na naše mišljenje. Svi smo svjesni da veći dio života izmiče našim osjetima: najsnažnije je objašnjenje raznih umjetnosti da one govore o obrascima koje možemo početi spoznavati tek kada se manifestiraju kao ritmovi ili oblici. Opažamo da ponašanje ljudi, gomile, povijesti, slijedi takve obrasce koji se ponavljaju (…)

Dramski opus Paula Claudela

claudelDramski opus Paula Claudela

Velik dio Claudelova života povezan je s pisanjem i izvođenjem kazališnih djela. Oblik njegovih kazališnih djela je različit, dramsko-klasični, srednjovjekovno skazanje u suvremenom ruhu, melodrama, oratorij. U nekim svojim kazališnim djelima ujedinjuje riječ i glazbu, kor, balet i sliku, filmsku projekciju. Njegovo kazalište je prožeto njegovom osobnošću, naobrazbom, duhovnošću i porukom. One označuju put njegova književno-kazališnog razvitka, usvajanja, napredovanja i vrednovanja, dometa i doprinosa kazališnoj umjetnosti. Tome su osobito pridonijeli grčka klasična tragedija, posebno Eshil, crkvena srednjovjekovna skazanja, Kina i Japan, psihologija i simbolizam modernog doba. Claudel je čitao i prevodio Eshilove drame. Eshil je prvi među grčkim tragičarima koji svoje tragedije povezuje s moralnim, vjerskim, društvenim i političkim problemima. Netko reče da su njegove drame svojevrsna teodiceja. Sam čovjekov život, drži Eshil, živa je tragedija, napetost između strasti, zlih poriva u čovjeku i moralnog zakona, volje i božanstva. 

Jerzy Grotowski: NAČELA

grotowski_j2 Jerzy Grotowski: NAČELA

Ritam života moderne civilizacije karakteriziraju gibanje, napetost, osjećaj otuđenosti, želja za prikrivanjem svojih motiva i posezanje za mnoštvom uloga i maski (drukčijih u obitelji, na poslu, među prijateljima, u javnom životu, itd.). Volimo biti ''znanstveni'', što znači diskurzivni i cerebralni, jer tijek civilizacije nalaže ovakav stav. No akođer želimo platiti danak svojem biološkom biću, onomu što možemo nazvati psihološkim užicima. U toj oblasti ne želimo biti sputani. Stoga igramo dvostruku igru intelekta i instinkta, mišljenja i emocije; pokušavamo se umjetno podijeliti na tijelo i dušu. Kada se pokušamo svega toga osloboditi, počinjemo urlati i razbijati, grčimo se u ritmu glazbe. U potrazi za oslobođenjem stižemo u biološki kaos. Najviše patimo od nedostatka cjelovitosti, odbacujemo i rasipamo sami sebe.

G.K. Chesterton: Vjetar i Drveće

priG.K. Chesterton: Vjetar i Drveće 

Sjedim ispod visokog drveća dok snažan vjetar uzburkava poput vala njihove vrhove tako da se njihov živući teret od lišća ljulja i huči u nečemu što je istovremeno zanos i agonija. Osjećam se zapravo kao da sjedim na dnu mora među sidrima i konopima dok iznad moje glave i iznad zelenog sumraka vode odjekuje vječni nalet valova, i kuknjava, i lomljenje, i brodolom veličanstvenih brodova. Vjetar vuče drveća kao da bi ih mogao iščupati iz korijena poput vlasi trave. Ili, da pokušam još jedan očajnički način govora o ovoj neizrecivoj energiji, drveća se istežu, i trgaju, i šibaju kao da su pleme zmajeva vezanih za rep. 

Irena Sever o ''sedmoj umjetnosti''

Dr. Irena Sever o "sedmoj umjetnosti"

Filmska umjetnost je danas nedvojbeno jedna od omiljenih razbibriga ljudi. Kod kuće si vrijeme kratimo gledanjem nekog filma, a od toga nerijetko radimo i izlaske. Međutim, nakon izvjesne količine pogledanih filmova, vjerojatno će vam pasti na pamet pitanje o kvaliteti pogledanog. Ne o tome koliko je film zaradio. Ne o tome koliko ga je ljudi pogledalo ili skinulo. Mislim na objektivnu kvalitetu koja se mjeri filmskim izražajnim sredstvima. Ovo pitanje (kao i neka druga) me natjeralo da kontaktiram profesoricu Irenu Sever koja na Odjelu za kulturologiju studentima drži izborni kolegij 'Filmska umjetnost kao odraz kulture' i zamolim ju da mi odgovori na ovo i još neka pitanja. Pročitajte rezultat.

Stranice

Pretplati se na Kultura